MLADŠÍ ŽACTVO

Všeobecná sportovní příprava, nácvik základů techniky atletických disciplín, rozvoj koordinačních a rychlostních schopností hravou a závodivou formou.

ROČNÍK 2010/ skupina 1 - Verča Šádková

Tréninky:
pondělí+středa 17:00-18:30 

ROČNÍK 2010/ skupina 2 - Honza Vojtek
ROČNÍK 2011/ skupina 1 - Lucka Červenková

STARŠÍ ŽACTVO

Všeobecná sportovní příprava, důraz na kvalitu techniky atletických disciplín, rozvoj rychlosti, koordinace, silových a odrazových schopností.

ROČNÍK 2007/ skupina 1 - Fatima Kostková

Tréninky:
pondělí+úterý+čtvrtek 15:30 - 17:00

ROČNÍK 2007/ skupina 2 - Jakub Ševčík
ROČNÍK 2008 - Jana Sobčíková

TYČKAŘI

Rozvoj koordinace, rychlosti, osvojení gymnastických dovedností, průprava a základy pro skok o tyči, tréíninky se kombinují dle věku dítěte, tzn. ročníky 09 a 08 trénují ve svých ročníkových skupinách a na tyč dochází 1x týdně, starší děti pak 2x.

TYČKAŘI - Ondřej Kratochvíl

Tréninky:
pondělí + středa 15:30 - 17:00

KONDIČNÍ SKUPINA

Podpora zdravého životního stylu, rozvojkoordinace, rychlosti, vytrvalosti a síly.

KONDIČNÍ SKUPINA - Anna Šulcová

Tréninky:
pondělí + středa 17:00 - 18:30

VRHAČSKÁ AKADEMIE I.

Atletický trénink se zaměřením na všeobecný rozvoj rychlostních, silových a koordinačních schopností. Mírné zaměření na osvojení  základů techniky vrhačských disciplín dané pro tuto věkovou kategorii.

ROČNÍK 2009/2010 - Romana Grómanová, Adéla Prudká, Lukáš Bobák

Tréninky:
pondělí + čtvrtek 15:30 - 17:00

VRHAČSKÁ AKADEMIE II.

Atletický trénink se zaměřením na všeobecný rozvoj rychlostních, silových a koordinačních schopností. Zaměření důkladnější na osvojení  základů techniky vrhačských disciplín dané pro tuto věkovou kategorii.

ROČNÍK 2007/2008 - Romana Grómanová, Adéla Prudká, Lukáš Bobák

Tréninky:
pondělí+úterý+čtvrtek 16:30-18:00