Seznam členů 2003

 • Balabánová Helena          reg.                    zapl.
 • Baran Tobiáš                   reg.          
 • Čermáková Klára            reg.         
 • Duchovný Jakub             reg.                    zapl.
 • Hrtus Rostislav               reg.         
 • Jančarová Petra              reg.       SG          zapl.
 • Javorková Veronika        reg.       
 • Káňová Adéla                  reg.        
 • Kaizar Michal  02            reg.         
 • Klečková Aneta              reg.        SG            zapl.
 • Kočvarová Markéta         reg.                       zapl.
 • Korusová Barbora           reg.                       zapl. 
 • Kukač Vojtěch                reg.                        zapl.
 • Marek Norbert                 reg.        
 • Mičkalová Karolína         reg.          oštěp      zapl.
 • Navrátilová Karolína        reg.                       zapl.
 • Pavliska Tomáš               reg.                       zapl.
 • Pisková Lucie                  reg.          SG          zapl.
 • Salamonová Adéla           reg.                       zapl.
 • Ščibráni Milan                 reg.         SG           zapl.
 • Šeděnka Štěpán  02          reg.                       zapl.